Ile zarabia stewardessa? Ile zarabia steward i stewardessa? Zarobki stewardessy LOT, zarobki stewardessy Ryanair, zarobki stewardessy Emirates, zarobki stewardessy w Dubaju, zarobki stewardessy w Polsce, ile zarabia stewardessa LOT? Zarobki cabin crew 2022

Foto: Virgin Atlantic Cabin Crew / Sky News

Ile zarabia stewardessa LOT, Ryanair
i Emirates? Prawdziwe zarobki stewardess i stewardów.

Wysokie zarobki stewardessy

Stewardessa w Polsce zarabia od 5000 zł do 15000 zł netto miesięcznie. Zarobki stewardess na świecie sięgają natomiast do 25000 zł netto.

Średnie zarobki stewardessy w Polsce to 5000-8000 zł netto, a na świecie 8000-12000 zł netto. Na takie zarobki może liczyć stewardessa już w wieku 18 lat.

Najwięcej w Polsce płaci Ryanair Sun, a na drugim miejscu są polskie linie lotnicze LOT. Na świecie najlepiej płaci EasyJet Switzerland, Swiss Air oraz Emirates.

Zarobki stewardów i stewardess cały czas rosną ze względu na szybki rozwój linii lotniczych i coraz większe zapotrzebowanie na cabin crew. Konkurencja wymusza coraz wyższe stawki.

Praca stewardessa LOT: warunki pracy wśród stewardess w LOT są niezdrowe. Cabin Crew walczą z układami. Praca jest ciężka i nierówna. Panują układy i mobbing. Praca - członek personelu pokładowego LOT.

Foto: Virgin Atlantic Cabin Crew / Sky News

Zarobki stewardess są bardzo wysokie. Najwięcej w Polsce zarabia stewardessa Ryanair, więcej niż stewardessa LOT.

Struktura zarobków stewardessy

Wynagrodzenie stewardessy najczęściej składa się z:

  • podstawy,
  • nalotu,
  • prowizji od sprzedaży na pokładzie,
  • dodatków i diet.

Podstawa

Kwota gwarantowana, którą stewardessa otrzymuje nawet nie latając w danym miesiącu. Często w podstawie zawarte jest pensum.

Pensum

Minimalna ilość wylatanych godzin, która wliczona jest w podstawę i za którą stewardessa nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

Przykład 1:

Stewardessa LOT otrzymuje podstawę wynagrodzenia w wysokości 3400 zł netto na własnej działalności gospodarczej (B2B). W tę kwotę wliczone jest pensum - 40 godzin w powietrzu. Jeżeli stewardessa wylata w danym miesiącu tylko 35 godzin, jej nalot mieści się w pensum co oznacza, iż zostanie jej wypłacona tylko podstawa. Wszystkie wylatane godziny powyżej 40 h, zostaną dodatkowo opłacone.

Nalot

Godziny wylatane w danym miesiącu. Za każdą wylataną godzinę ponad pensum stewardessa otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

Przykład 2:

Stewardessa LOT w danym miesiącu przepracowała 70 godzin. W ramach podstawy odliczane jest pensum 40h. Pozostałe 30h jest dodatkowo płatne np. 50 zł netto za godzinę. Zatem do podstawy 3400 zł doliczane jest 30 x 50 zł = 1500 zł. W takiej sytuacji wynagrodzenie stewardessy będzie wynosić 4900 zł netto.

Sales Bonus - prowizja

Dodatek do pensji wyliczony procentowo na podstawie sprzedaży pokładowej. W zależności od linii lotniczych jest to od 2,5% do 10% prowizji.

W tanich liniach lotniczych sprzedaż pokładowa jest podstawą codziennej pracy. Każda stewardessa i steward otrzymują swój spersonalizowany ePOS (electronic point of sales), czyli terminal do rejestrowania indywidualnej sprzedaży.

W dzisiejszych czasach najczęściej jest to Smartphone (telefon komórkowy) z zainstalowaną aplikacją sprzedażową oraz modułem do przyjmowania płatności kartami. Dla przykładu w Ryanair rolę ePOSa pełni telefon Huawei, a w EasyJet iPhone 7. Co kilka lat następuje wymiana tych urządzeń na nowsze.

W praktyce każdy cabin crew otrzymuje swój indywidualny ePOS po ukończeniu szkolenia na stewarda i stewardessę. Urządzenie jest „prywatne”, zabierane do domu i każdy cabin crew jest za nie w pełni odpowiedzialny.

Przykład 3:

Stewardessa EasyJet w ciągu jednego dnia roboczego wykonuje 2 loty z Londynu na Teneryfę i z powrotem. Łączny utarg całej załogi na tych dwóch lotach wynosi 2000 GBP. Prowizja sprzedażowa liczona jest od całego utargu i wynosi 10% czyli 200 GBP. Dzielimy 10% na 4 członków załogi co daje 2,5% czyli 50 GBP dla każdego cabin crew.

Przykład 4:

Stewardessa Ryanair w ciągu jednego dnia wykonuje 2 loty z Warszawy Modlin na grecką wyspę Korfu i z powrotem. Indywidualna prowizja naliczana jest na poziomie 10% od kwoty indywidualnej sprzedaży. Stewardessa dokonała łącznie sprzedaży na kwotę 100 euro. Jej indywidualny Sales Bonus wyniesie 10 euro z tego dnia pracy.

Dodatki

Dodatek na utrzymanie munduru, transport bądź parking firmowy. W niektórych liniach występują dodatki za znajomość dodatkowych języków obcych.

Przykład 5:

Stewardessa EasyJet pracująca w Paryżu mówi w 4 językach obcych. Przychodząc do pracy we Francji ma obowiązek znajomości języka angielskiego i francuskiego, które są opłacone w podstawie. Za znajomość języków polskiego i włoskiego, otrzyma jednak dodatek miesięczny na poziomie 80 euro za pierwszy język, i 60 euro za każdy kolejny. W tym przypadku otrzyma 140 euro miesięcznie za dwa dodatkowe języki obce.

Przykład 6:

Stewardessa Ryanair pracująca w Belgii otrzymuje miesięczny dodatek w wysokości 33 euro na utrzymanie munduru. Chcąc korzystać z parkingu firmowego na lotnisku współuczestniczy w kosztach połowicznie pokrywanych przez linię lotniczą.

Diety

W zależności od linii lotniczej diety obliczane są od każdego pobytu osobno bądź figurują jako stała comiesięczna kwota bez względu na ilość pobytów w misiącu.

Przykład 7:

Stewardessa Emirates w każdym porcie docelowym, w którym planowany jest nocleg, otrzymuje w kopercie określoną kwotę w lokalnej walucie. Lecąc z Dubaju do Rzymu i zostając na pobyt 24h w hotelu, otrzymuje 60 euro na dobę. Lecąc z Dubaju do Los Angeles i zostając na pobyt 48h w hotelu, otrzymuje 80 USD na dobę, czyli 160 USD łącznie.

Przykład 8:

Stewardessa LOT otrzymuje wraz z wypłatą zryczałtowaną dietę na poziomie 1000 zł netto miesięcznie niezależnie od ilości pobytów. Tzn., że wykonując w danym miesiącu loty z zaplanowanym pobytem do Nowego Jorku, Tokio, Los Angeles i Singapuru, bądź wykonując tylko jeden lot do Toronto, otrzyma tę samą kwotę 1000 zł netto diety.

Ile zarabia stewardessa LOT?

Zarobki stewardessy LOT zatrudnionej w ramach działalności gospodarczej (B2B), której przykładowy nalot miesięczny wynosi 75 godzin, wyglądają następująco:

Podstawa: 3400 zł netto

Nalot: 75h – pensum 40h => 35h x 50 zł = 1750 zł netto

Dieta: 1000 zł netto

Prowizja od sprzedaży: 100 zł netto

Miesięczne wynagrodzenie na fakturze: 6250 zł netto.

Forma opodatkowania - Ryczałt 8,5%

Działalność gospodarcza prowadzona przez stewardów i stewardessy sklasyfikowana jest jako preferencyjna grupa zawodowa i pozwala na płacenie podatku w postaci ryczałtu 8,5% od przychodów.

Oznacza to, że stewardessa, która zarobiła 6250 zł netto na fakturze zapłaci:

Podatek od przychodów: 6250 zł x 8,5% = 531,25 zł.

Pensja netto wyniesie zatem: 6250 – 531,25 = 5718,75 zł.

Gdyby stewardessa LOT miała osiągnąć te same dochody netto na podstawie umowy o pracę, musiałaby mieć umowę na kwotę ok. 8100 zł brutto.

* W początkowym etapie prowadzenia działalności przez pierwsze 6 miesięcy stewardessa płaci mikro ZUS, a następnie przez 2 lata mały ZUS. Przez pierwsze 6 miesięcy całą składkę zdrowotną odlicza się od podatku, a przez kolejne dwa lata całą składkę zdrowotną i część składki na ubezpieczenie społeczne.

Brak VAT

Stewardessa pracująca na działalności gospodarczej korzysta również z podmiotowego zwolnienia z VAT do kwoty 200 000 zł przychodu rocznie dla przedsiębiorców. Wystawia zatem faktury netto na sprzedaż usług bez podatku VAT.

Wynagrodzenie podczas szkolenia na stewardessę w LOT

Brak wynagrodzenia. Pierwsze wynagrodzenie stewardessa otrzyma dopiero po pierwszym miesiącu pracy.

Urlop

26 dni kalendarzowych urlopu wliczone jest w podstawę i nie ma dodatku za urlop.

Ile zarabia stewardessa Ryanair?

Od 2019 roku nastąpiły duże zmiany w wysokości wynagrodzenia cabin crew w Ryanair. Oficjalnie spółką zatrudniającą stewardów i stewardessy w Polsce jest spółka Warsaw Aviation Sp. z o.o., która jest spółką córką Ryanair, natomiast sama marka Ryanair zmieniła się na Ryanair Sun.

Podobnie jak stewardessa LOT, stewardessa Ryanair również jest zatrudniona w formie działalności gospodarczej (na B2B) z tą różnicą, że Ryanair znacznie podniósł stawki wynagrodzenia dla załogi i obecnie oferuje najwyższe wynagrodzenie w Polsce, zarówno dla stewardów i stewardess jak i dla pilotów.

** słowniczek **

CSA - Cabin Service Agent, czyli cabin crew, którzy rozpoczynają pracę w liniach lotniczych Ryanair.

SBH – Scheduled Block Hour

900 – maksymalna liczba godzin możliwych do wylatania w ciągu roku przez cabin crew wynikająca z przepisów międzynarodowych dla wszystkich linii lotniczych

HSBY – Home Standby, czyli dostępność pod telefonem i gotowość do wykonania lotu

ASBY – Airport Standby, czyli obecność na lotnisku i gotowość do wykonania lotu

Rozliczenie zarobków stewardessy Ryanair należy rozpocząć od stawki bazowej za godzinę lotu:

CSA - 24.50 EUR netto per SBH = 21 780 EUR rocznie (na bazie 900 godzin rocznie)

Gwarantowana pensja

Zgodnie z ofertami pracy i dokumentacją udostępnioną publicznie przez Ryanair Sun, linia gwarantuje płacę miesięczną na poziomie 40 wylatanych godzin.

Zarobki minimalne: 40h x 24.50 EUR = 980 EUR

W przeliczeniu na PLN: 980 EUR x 4,27 = 4184,60 PLN

Minimalne miesięczne wynagrodzenie jest w tym przypadku równe pensum 40 wylatanych godzin. Jeżeli stewardessa Ryanair Sun wylata w danym miesiącu tylko 30h, to i tak otrzyma wynagrodzenie minimalne na poziomie 40h.

Zarobki stewardessy Ryanair

Zarobki stewardessy Ryanair zatrudnionej w ramach działalności gospodarczej (B2B), na grafiku której widnieje 75h oraz 6 dni standby wyglądają następująco:

Nalot: 75h x 24.50 EUR = 1837,50 EUR netto

Sales Bonus: około 100 EUR netto

Dodatek za HSBY: 6 x 20 EUR = 120 EUR netto

Miesięczne wynagrodzenie po przeliczeniu w PLN: 2057,50 x 4.27 = 8785,53 zł netto.

* Ryanair Sun wypłaca wynagrodzenie w Euro, a nie w PLN. Stewardessa Ryanair dodatkowo może skorzystać na kursie wymiany EUR/PLN.

Forma opodatkowania - Ryczałt 8,5%

Podatek od przychodów: 8785,53 zł x 8,5% = 746,77 zł.

Pensja netto wyniesie zatem: 8785,53 – 746,77 = 8038,76 zł.

* W początkowym etapie prowadzenia działalności przez pierwsze 6 miesięcy stewardessa płaci mikro ZUS, a następnie przez 2 lata mały ZUS. Przez pierwsze 6 miesięcy całą składkę zdrowotną odlicza się od podatku, a przez kolejne dwa lata całą składkę zdrowotną i część składki na ubezpieczenie społeczne.

Brak VAT

Tak samo jak w przypadku stewardessy LOT stewardessa Ryanair pracująca na działalności gospodarczej również korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT do kwoty 200 000 zł przychodu rocznie dla przedsiębiorców i wystawia faktury netto na sprzedaż usług bez podatku VAT.

Wynagrodzenie podczas szkolenia na stewardessę w Ryanair

24,17 EUR za dzień szkolenia. W przeliczeniu na PLN wynosi to 24.17 x 4.27 = 103,21 zł.

Urlop

Za każdy z 26 dni kalendarzowych urlopu przysługuje wynagrodzenie 49 EUR dziennie.

Porównanie LOT i Ryanair Sun

Z porównania zarobków stewardessy LOT i stewardessy Ryanair wynika, że stewardessa w Ryanair Sun zarabia znacznie więcej od stewardessy w LOT.

Ile zarabia stewardessa Emirates?

Praca w Emirates w Dubaju to zupełnie inne realia niż praca w Polsce na działalności gospodarczej.

Początkowe miesięczne zarobki Stewardessy Emirates w klasie ekonomicznej są podane na stronach Emirates Careers i kształtują się następująco:

Podstawa: 4260 AED

Nalot: 61,25 AED za godzinę lotu

Prowizja: jest znikoma w przypadku początkujących Cabin Crew w Emirates

Przelicznik AED (Dirham Emiracki) do PLN wynosi 1:1 przy kursie dolara na poziomie 3.68 i można uznać, że siła nabywcza obu walut jest podobna.

Zarobki stewardessy Emirates

Zarobki stewardessy Emirates zatrudnionej na umowę o pracę w Dubaju, której przykładowy nalot miesięczny wynosi 75h wyglądają następująco:

Podstawa: 4260 AED netto

Nalot: 75h x 61,25 AED = 4593,75 AED netto

Miesięczne wynagrodzenie: 8853,75 AED netto.

W przeliczeniu na PLN: 8853,75 zł.

Zarobki stewardessy Emirates w Dubaju są kwotą netto, gdyż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma podatku dochodowego ani obowiązkowego ubezpieczenia państwowego typu ZUS. Zatem cały przychód stanowi dochód netto stewardessy.

Początkująca stewardessa Emirates posiada oznaczenie Grade II dla klasy ekonomicznej. Kontrakty są 3-letnie i co roku następuje wzrost podstawy o 200 AED. Średnio co 2 lata następuje również rewaloryzacja stawki godzinowej w odniesieniu do inflacji.

Wynagrodzenie podczas szkolenia na stewardessę w Emirates

Tuż po przylocie do Dubaju każdy cabin crew otrzymuje 2000 AED w gotówce na własne potrzeby podczas szkolenia. Kwota ta jest odliczana po 1000 AED od pierwszych dwóch pensji. Podczas szkolenia wypłacana jest podstawa wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego cabin crew.

Urlop

30 dni kalendarzowych urlopu wliczone jest w podstawę i nie ma dodatku za urlop.

Awans stewardessy i wzrost wynagrodzenia

Wszystkie wyżej wymienione rozliczenia dotyczą początkującej stewardessy w klasie ekonomicznej na pozycji „juniora”.

W każdej linii lotniczej istnieje możliwość i ścieżka awansu, z którą wiąże się wyższe wynagrodzenie.

Przykładowe wynagrodzenia Cabin Managera / Pursera / Szefa Pokładu oscylują w granicach:

LOT: 10 000 zł netto na B2B.

Ryanair: 12 000 zł netto na B2B.

Emirates: 25 000 zł netto na umowie o pracę.

Krótsze i dłuższe ścieżki kariery

Warto zwrócić uwagę na długość ścieżki, która w Ryanair jest bardzo krótka ze względu na małe samoloty, 4-osobową załogę oraz dużą rotację wśród pracowników i nieustanny rozwój floty przewoźnika.

W przypadku LOT mamy do czynienia ze ścieżką awansu uwarunkowaną typami samolotów. W pierwszej kolejności stewardessa obejmuje stanowisko szefowej pokładu na wąskokadłubowych samolotach typu Bombardier Q400, Embraer, Boeing 737. Następnie ma możliwość ubiegać się o awans na pozycję szefowej szerokokadłubowego Boeinga 787 Dreamliner.

W Emirates droga awansu jest najdłuższa, gdyż rozpoczyna się od zmiany klasy serwisowej, których jest aż 3: ekonomiczna, business i first class. Stewardessa rozpoczyna karierę w klasie ekonomicznej, po min. 3 latach pracy awansuje do klasy business a stąd ma możliwość objęcia posady supervisora klasy ekonomicznej i business lub pracę w first class. Pozycja supervisora kwalifukuje do ubiegania się o awans na szefa pokładu.

Podsumowanie – wysokie zarobki stewardess

Patrząc jednak na początkowe zarobki stewardów i stewardess w liniach lotniczych można stwierdzić, że są one bardzo wysokie w stosunku do średnich zarobków na rynku.

Praca stewardessy jest zatem atrakcyjna nie tylko ze względów turystycznych, ale również finansowych.

Jeżeli chcesz aplikować do linii lotniczych sprawdź czy spełniasz podstawowe wymagania dla kandydatów na Cabin Crew

Zapisz się na webinar dla kandydatów

#1 Dowiedz się jakie są wymagania na stewarda i stewardessę. Zapisz się i poznaj szczegóły kursu CabinCrew.pro.

Webinar - Czy spełniasz wymagania na stewarda i stewardessę? Jak zostać stewardessą? Test na stewardessę.

Webinar

Czy spełniasz wymagania na stewarda i stewardessę?

Niedziela, 12.05.2024, godz. 20:00

czas trwania 1h 30 min

bilet 15,00 zł

Interesuje Cię praca Stewarda i Stewardessy?

Przejdź przez próbny Assessment Centre po angielsku i nabierz pewności siebie przed Rekrutacją Cabin Crew.

Przećwicz zadania rekrutacyjne Emirates, LOT, Qatar Airways, Wizzair, Ryanair, EasyJet po angielsku i bądź przygotowany/a.

* 87% naszych kursantów znajduje pracę w ciągu 3 miesięcy

ikona czas trwania kursu cabincrew.pro

Czas trwania

7 godzin, w tym trzy
15-minutowe przerwy

ikona terminy kursu cabincrew.pro

Dogodne terminy

Sobota / Niedziela,
w godzinach 10:00 - 17:00

ikona miejsce kursu cabin crew adres

Miejsce

Online na żywo
na aplikacji Zoom

ikona praca w grupach teamwork

Wielkość grupy

min 8 osób
max 14 osób

ikona wymagania fizyczne dla stewarda stewardessy

Wymagania fizyczne

  • Wiek 18-32 lat
  • Brak widocznych tatuaży
  • Wzrost 160 - 190 cm
ikona wymagania formalne dla cabin crew

Wymagania formalne

  • Niekaralność
  • Wykształcenie min. średnie
  • Język angielski na poziomie min. B2

Rezerwacja kursu


Najbliższe terminy kursów:

Ikona terminy kursu cabincrew.pro w warszawie - kurs do rekrutacji Cabin Crew nr 1 w Polsce, przejdź przez zadania z Assessment Centre Cabin Crew, bądź przygotowany do rekrutacji i zdobądź pracę cabin crew - Praca Stewardessa Emirates, Praca Stewardessa Wizzair, Praca Stewardessa Ryanair, Praca Stewardessa Qatar Airways, Praca Stewardessa LOT, Praca Stewardessa EasyJet

26.05.2024 - Online

Data wkrótce - Online

camera photo session

Kurs Online Live

- Assessment Centre

- Final Interview

- Zadania po angielsku

- Zadania w parach x 2

- Zadania w grupach x 3

- Scenki rekrutacyjne x 8

- Zarobki cabin crew

399 zł / os.